Stanje: 31.12.2018

Projekti kompletne kanalizacije  s čistilno napravo za naselja:

 

 • Brezno- v 3.fazah- ČN 140,300,100PE  (Podvelka) 1997-2013 izvedeno
 • Remšnik- ČN 40PE ( Radlje ob Dravi) 1999 izvedeno
 • Zg. Leskovec- ČN 200PE ( Videm pri Ptuju) 1999 izvedeno
 • Breg pri Majšperku- ČN 300PE   (Majšperk) 1999 izvedeno
 • Dornava- ČN 2300PE (Dornava)                                   2001 delno izvedeno
 • Zg. in Sp. Gorica- ČN 500PE ( Rače-Fram) 2002 izvedeno

Projekti podtlačne kanalizacije:

 • Dornava, Mezgovci (Dornava) 2005 izvedeno
 • območje Železarne Ravne ( Ravne na Koroškem) 2005 izvedeno
 • Martinj hrib  (Logatec) 2009
 • Ponikve (Dobrepolje)  2010 izvedeno
 • Črna vas ( Ljubljana) 2014

Projekti kanalizacije za naselja:

 • Žetale (Žetale)                                                           2000         izvedeno
 • Hajdina( Hajdina) 2001 delno izvedeno
 • območje Železarne Ravne (Ravne na Koroškem) 2001
 • Podvelka ( Podvelka)                                                  2002 izvedeno
 • TALUM ( Kidričevo)                                                     2007 izvedeno
 • Morje pri Framu (Rače-Fram)                                       2009 izvedeno
 • Leše  (Prevalje)                                                          2016 izvedeno

 

 

Projekti čistilne naprave za naselja:

 

 • Zg. Vižinga-ČN 600PE ( Radlje ob Dravi)                  1997
 • Zahodni del Radelj ob Dravi- ČN 600PE 1999
 • Podova- ČN 800PE ( Rače-Fram) 2000 izvedeno

 

 

Projekti čistilne naprave za posamezne objekte:

 • OŠ Žetale-ČN 160PE ( Žetale) 1997
 • OŠ Zavrč - ČN 120PE (Zavrč) 1997 izvedeno
 • OŠ Podlehnik-ČN 120PE (Podlehnik)        1999

Manjši projekti kanalizacije:

 

 • kolektor Laguna ( Radlje ob Dravi) 2002 izvedeno
 • Stare sledi (Prevalje)                                                   2002 izvedeno
 • kanalizacija Račel ( Prevalje) 2002 izvedeno
 • razbremenjevanje Hmelina ( Radlje ob Dravi)              2002         izvedeno
 • kanalizacija ribnik Brdinje (Ravne na Koroškem)        2003 izvedeno
 • kolektor Leše- Prevalje (Prevalje)                                 2003 izvedeno
 • kanalizacija Vuhred (Radlje ob Dravi)                           2004 izvedeno
 • kanalizacija Partizanska (Radlje ob Dravi)                   2005 izvedeno
 • kanalizacija Partizanska (Ravne na Koroškem)           2005 izvedeno
 • kanalizacija Glavarstvo ( Prevalje)                                 2006 izvedeno
 • kanalizacija Mrvovo (Mežica)                                        2006         izvedeno
 • kanalizacija Paloma (Prevalje)                                      2008         izvedeno
 • kanalizacija Hmelina – Pri skali (Radlje ob Dravi)       2008 izvedeno
 • kanalizacija Mežica- desni breg  ( Mežica)                  2008
 • kanalizacija Prežihova, Trg svobode ( Ravne na Koroškem) 2009    izvedeno
 • kanalizacija Krapež (Radlje ob Dravi)                            2009
 • kanalizacija Leše    (Prevalje)                                        2009 izvedeno
 • obnova kanalizacije pri železnici v Vuhredu ( Radlje ob Dravi) 2010  izvedeno
 • kanalizacija Brdinje ( ravne na Koroškem) 2013
 • kanalizacija Lehen (Podvelka)                                      2014         izvedeno
 • razbremenilni bazen Nadolžnik ( Ravne na Koroškem) 2016
 • obnova razbremenilnega  bazena Kotlje (Ravne na Koroškem) 2016    izvedeno
 • razbremenilni bazen Dobja vas ( Ravne na Koroškem) 2017
 • razbremenilni bazen Javornik ( Ravne na Koroškem) 2017
 • razbremenilni bazen Janeče ( Ravne na Koroškem) 2017
 • kanalizacija Prosen- Mak ( Ravne na Koroškem) 2017
 • kanalizacija Pri skali- sprememba ( Radlje ob Dravi) 2017
 • komunalna in padavinska kanalizacije Filipovo ( Prevalje) 2018     izvedeno
 • povezovalni vod kanalizacije Karavaning- Zg. Muta ( Muta) 2019

 

Projekti vodovoda:

 • vodovod Zg. Vižinga ( Radlje ob Dravi) 1998
 • RTC Reš (Radlje ob Dravi)                                           1998 izvedeno
 • vodovod Kapla ( Podvelka)                                          1999
 • obnova vodovoda ob Flisovem potoku (Prevalje) 2001          izvedeno
 • obnova vodovoda v Ribnici ( Ribnica na Pohorju) 2002
 • obnova vodovoda pri kinodvorani na Ravnah ( Ravne na Koroškem) 2002   izvedeno
 • obnova vodovoda pri gas. domu v Kotljah ( Ravne na Koroškem) 2002   izvedeno
 • črpališče rudnik Kotlje ( Ravne na Koroškem) 2002
 • hidravlična presoja vodovoda Leše ( Prevalje) 2002
 • hidravlična presoja vodovoda Reht ( Mežica) 2003
 • idejna zasnova vodovoda Šance ( Ravne na Koroškem) 2003
 • idejni projekt vodovoda Mežiške doline                       2003
 • obnova vodovoda Slovenj Gradec (Slovenj Gradec) 2003         delno izvedeno
 • vodovod Gmajna ( Slovenj Gradec)                              2004          izvedeno
 • vodovod Raduše   ( Slovenj Gradec)                            2004           izvedeno
 • vodovod Turnšek s filtriranjem (Velenje)                     2004           izvedeno
 • vodovod Dular-Kotlje3 (Ravne na Koroškem)             2004           izvedeno
 • hidravlična presoja vodovoda Stražišče                       2005
 • vodovod Konovo ( Velenje)                                          2005           izvedeno
 • hidravlična presoja Kefrov mlin Kotlje ( Ravne na Koroškem) 2006
 • hidravlična presoja Hudrap                                          2006
 • vodovod Ulšek ( Ravne na Koroškem)                         2006 izvedeno
 • zamenjava salonitnih cevovodov v Mežiški dolini      2008
 • hidravlična presoja Breznik                                          2008
 • hidravlična presoja Plesec                                            2008
 • hidravlična presoja Frajdel                                           2008
 • hidravlična presoja Merkač                                          2008
 • hidravlična presoja Valenti                                           2008
 • hidravlična presoja vodovod Dobji dvor 2                    2008
 • vodovod Prežihova, Trg svobode ( Ravne na Koroškem) 2009 izvedeno
 • hidravlična presoja Frajdel, Kotnik ,Petan, Planšak  2010
 • vodohran Radmirje( Mozirje)                                        2010             izvedeno
 • hidravlična presoja Poročnik                                         2010
 • vodovod Gradišče ( Slovenj Gradec)                            2010             izvedeno
 • vodohran Mežica V=100m3 (Mežica)                           2012             izvedeno
 • vodohran Kotlje V=150m3 ( Ravne na Koroškem)     2012             izvedeno
 • vodohran Dobja vas V=500m3 ( Ravne na Koroškem) 2012               izvedeno
 • vodovod Brdinje 8 Ravne na Koroškem)                     2013
 • hidravlična presoja vodovoda Stražišče- Brinjeva gora ( Prevalje, Ravne) 2014
 • vodovod Kotlje-Šratnek     (Ravne na Koroškem)         2016 izvedeno
 • vodovod Šratnek- Mihev- Skobir          (Ravne na Koroškem) 2016         izvedeno
 • vodovod Ledergas- Ožbalt (Podvelka)                          2016 izvedeno
 • vodovod Radlje- Brezno – odsek 1 ( Podvelka)          2016               izvedeno
 • industrijski vodovod Nicina (Prevalje)                            2017               izvedeno
 • vodovod Primož ( Muta)                                              2017
 • vodohran Dobrnik V=500m3( Prevalje)                         2018
 • vodohran Sirk V=100m3 Leše ( Prevalje)                     2018
 • vodovod Stražišče- 2.faza ( Prevalje)                            2019
 • vodovod Šentanel- dodatni izviri Kozul ( Prevalje)      2019

 

 

Nadzor po ZGO:

 • kanalizacija z zadrževalniki Gornja Radgona ( Gornja Radgona) 1999-2000
 • tržnica Radlje ob Dravi ( Radlje ob Dravi)                                2000
 • vodovod Leše (Prevalje)                                                            2004
 • vodovod Dular – Kotlje (Ravne na _Koroškem)                            2006
 • ČN Sp. Gorica (Rače.Fram)                                                        2008
 • kanalizacija in ČN Ribnica ( Ribnica na Pohorju)                          2009-2010
 • kanalizacija in ČN Brezno (Podvelka)                                          2011-2012
 • komunalna ureditev TN v Ribnici (Ribnica na Pohorju)                 2011
 • kanalizacija Podvelka ( Podvelka)                                               2013
 • kanalizacija Janževski vrh (Podvelka)                                            2014
 • kanalizacija Morje   (Rače-Fram)                                                  2014
 • parkirišče Ožbalt     (Podvelka)                                                    2016
 • parkirišče Lehen    (Podvelka)                                                     2016
 • kanalizacija Josipdol (Ribnica na Pohorju)                                     2017-
 • obnova razbremenilnega bazena Kotlje (Ravne na Koroškem)    2017-2018
 • komunalna in padavinska kanalizacija Filipovo (Prevalje)                 2018

 

 

Drugi projekti:

 • parkirišče Ožbalt ( Podvelka) 2014
 • parkirišče Lehen ( Podvelka) 2014